H-sarjan palokatkoläpiviennit välipohjiin

H-sarjan läpivienteihin kutsutaan usein holviläpivienneiksi, sillä niiden käyttötarkoituksena on putkien vieminen välipohjan eli holvin läpi. Tuote on tarkoitettu betonivälipohjiin ja asennettavaksi valun yhteydessä. Kun tuote asennetaan jo ennen valua, ei tarvetta varauskololle ja erilliselle jälkivalulle ole. Palokatko on valmis, kun putkituksen jälkeinen akryylitiivistys putken juureen on tehty, sekä muista tuotteen hyväksynnän mukaisen asennustavan seikoista on huolehdittu.

H-sarjan tuotteet

Sarjasta löytyy malli lämpöjohtonousupareille ontelolaatta-, paikallavalu– ja kuorilaattavälipohjiin sekä yksittäisten putkien läpivientimoduuli, joita voidaan liittää sarjoiksi. Tuote mitoitetaan tarkasti virtausputken mukaisesti ja toimitetaan pituudeltaan määrämittaisena. Paloluokka riippuu virtausputkesta, rakenteen paksuudesta sekä mahdollisista putkieristeistä, mutta on tyypillisimmillä metallisilla lämpöjohdoilla EI 120.

Käyttö

H-sarjan yleisin käyttötarkoitus on lämpöjohtonousujen läpivientinä. Sitä tarkoitusta palvelee tuotteiden HO, HP ja HK sisältämät kaksi Sewatek-läpivientiputkea 70 millimetrin keskeltä keskelle -jaolla. Lisäksi H-sarjan asennustuet on mitoitettu siten, että nousulinjalle tyypillinen 45 mm etäisyys seinästä onnistuu. Yksittäiset toisiinsa liitettävät läpivientimoduulit mahdollistavat puolestaan useita k-mittavaihtoehtoja putkien välille ja soveltuvat siten suuremmillekin putkille. Tällä hetkellä sarjasta löytyy ratkaisu aina 90 mm virtausputkikokoon asti.

Tilausvaiheessa tulee huomioida välipohjarakenteen lisäksi läpivienniltä vaadittava pituus sekä virtausputken koko ja materiaali.

Kysy lisää