Sewatek-merkinnät tehtynä käsin

Tee reikävarausmerkintä tämän sivun ohjeen mukaisesti, jos käytössäsi ei ole MagiCAD tai CADMATIC (Cads) -suunnitteluohjelmia. Näissä ohjelmissa on Sewatek-työkalut reikävarausten luomiseen ja asianmukaisten putkimerkintöjen tekemiseen. Merkintöjen luomisessa on huomioitu myös läpivientisarjojen oikea lukusuunta.

Putkien piirtäminen suunnitelmiin

Suunnittele putket menemään rakenteesta läpi Sewatek-läpivientien mukaisilla keskeltä keskelle -mitoilla. Jos pidät snap to grid -toiminnon päällä putkia piirrettäessä, määritä gridi sellaiseksi, mikä mahdollistaa käytettävät keskeltä keskelle -mitat. Käytä gridille esim. arvoa 10 tai 20 (huom. 70 mm ei mahdollinen).

Putkien keskeltä keskelle (c/c) -mitat tulisi olla tarkasti Sewatek-seinäläpivientien (S-sarja) mukaisia (70, 100, 120, 160 mm).

Reikävarauksen lisääminen piirustukseen

Jos haluat käyttää piirustuksissa Sewatek-läpivientiputkien mukaisia reikävarausobjekteja, lisää Sewatek-läpivientejä varten esim. seuraavanlaiset pyöreät reikävaraukset.

  • Ulkohalkaisijaltaan 10 – 22 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 40 mm reikävaraus
  • Ulkohalkaisijaltaan 23 – 40 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 60 mm reikävaraus
  • Ulkohalkaisijaltaan 41 – 64 mm virtausputkille – halkaisijaltaan 90 mm reikävaraus

Sewatek-merkinnät reikävarauksiin

  • Tee Sewatek-läpivientien merkinnät käsin putkiryhmän ensimmäisen reikävarauksen Note-kenttään. Kirjaa muihin saman putkiryhmän reikävarauksiin vain Sewatek.

Reikävarauksen Note-kentän merkintäesimerkki

  • Putkiryhmän merkintä -> Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160
  • Muihin reikävarauksen Note-kenttiin pelkästään -> Sewatek

Sewatek-merkintöjen siirtäminen elementtipiirustuksiin

Siirrä reikävarauksen Note-kentän tieto elementtipiirustuksiin (putkiryhmän ensimmäisestä reikävarauksesta). Jos elementtiin on tarkoitus tulla Sewatek-läpiviennit, tulee merkinnässä näkyä Sewatek-merkintä, esim.

  • Sewatek Cu18/18/12 Fe20/20, K160

Sähköläpiviennit

  • Huom! MagiCAD ei tue toistaiseksi kaapeliläpivientejä.
  • Luo pyöreä reikävaraus sähkökaapeleita varten ja lisää reikävarausobjektin Note-kenttään Sewatek-merkintä. Tee reikävaraus käytettävän läpivientiputken koon mukaisesti.
  • Sähkömerkinnässä esim. ’Sewatek Sähkö A2+B, K120’ on kaksi läpivientiä 120 mm etäisyydellä toisistaan. A2 läpivienti vaatii 40 mm läpivientiputken ja B vaatii 60 mm läpivientiputken.

Sewatek-läpivientiputken / reikävarauksen koko

Sähkö A1 tai A2 – 40 mm

Sähkö B – 60 mm

Sähkö C – 75 mm

Sähkö D – 90 mm

Sähkö E – 125 mm

Lue lisää kaapeliläpivientien (punaiset päädyt) merkinnöistä merkintäohjeistamme.

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.