Sewatek-läpivientien suunnittelussa huomioitavaa

  • Suunnittelu on eri suunnittelualojen yhteistyötä
  • Jo suunnittelun varhaisessa vaiheessa sekä rakenne- että tate-suunnittelijoiden tulee olla tietoisia läpivientien käytöstä, jotta ne osataan huomioida.
  • Yhteisesti tulisi sopia mm. putkisarjojen lukusuunnasta. Katso ohje putkien lukusuunnasta.

Sewatek-läpivientien suunnittelu

Sewatek-tuotesarjat valitaan pääasiassa rakenteen ja asennustavan mukaan. Jokaisesta tuotesarjasta löytyy erilaisia tuotteita ja niille lukuisia variaatioita, jotka valitaan läpimenevän talotekniikan mukaan.

Sewatek-läpivientien määrittely putki-/kaapelitietojen perusteella

Useat Sewatek-tuotteet, kuten S-, H-, D- ja D2-sarjat perustuvat Sewatek-läpivientiputkeen. Sewatek-läpivientiputki koostuu muoviputkesta ja sen sisälle liimatusta solukumista.  Läpivientiputki toimii sellaisenaan metalli- ja komposiittiputkien palokatkona, kunhan on valittu oikean kokoinen tuote sekä hoidettu jälkitiivistys ohjeen mukaisesti.

Sewatek-läpivientiputken muoviputken sisälle valitaan valmistusvaiheessa sellainen solukumi, joka tiivistyy läpivietävän putken ympärille mahdollisimman tiiviisti. Jokainen Sewatek-läpivienti siis soveltuu käytettäväksi vain tietylle putkikoolle, minkä vuoksi on tiedettävä läpivietävien putkien ulkohalkaisijat.

Osa tuotteista sisältää paisuvaa palokatkonauhaa, jolloin ne soveltuvat myös muoviputkien ja kaapelien läpivienneiksi. Näissä pelivaraa läpivietävän tekniikan osalta on hieman enemmän, mutta silti tulisi tietää esimerkiksi kaapeli- tai putkinipun ulkohalkaisija.

Tiedot läpivietävistä putkista

Jotta pystyisimme valmistamaan oikeanlaisen läpiviennin jokaiselle putkelle, tarvitsemme niistä seuraavat tiedot:

  1. Sewatek tai SWT, jos tiedossa että käytetään Sewatek-läpivientejä
  2. Sewatekin tuotesarja, jos ennalta määritelty
  3. Putken tai kaapelin ulkohalkaisija millimetreinä tai Fe-putken DN-mitta. Mikäli käytetään PEX-putkea suojaputkella, niin se tulisi merkitä näkyviin (esim. PEX 15 SP) tai putken ja suojaputken ulkohalkaisijat (esim. 15/28 mm).
  4. Putken materiaali (esim. Cu, Fe, FeZn, Comp, PEX)
  5. Ns. keskeltä keskelle -mitta (millä etäisyydellä putkien keskikohdat ovat toisistaan esim. K160).
  6. YK-mitta (ylhäältä putken keskelle)
  7. Lävistettävän rakenteen paksuus (S-mitta), ellei se ilmene muualta

Esim. KV18/LV18/LVK15 (Cu) L15.15 (PEX)

Sewatek, K160, S200, YK=90

Sähköläpiviennit

Sähköläpiviennin toteutusvaihtoehtoina valmisläpivientien osalta on tällä hetkellä joko valaa S-sarjan tai H-sarjan palonauhallinen läpivienti rakenteeseen tai käyttää D2-/D-sarjojen läpivientiä betoni-, massiivipuu- tai levyrakenteisiin

Seinän sisään valettava S-sarjan sähköläpivienti mahdollistaa kaapeliniput halkaisijaltaan aina 50 mm asti.
Seinän sisään valettava S-sarjan sähköläpivienti mahdollistaa kaapeliniput halkaisijaltaan aina 50 mm asti.
Jälkeenpäin porattuun reikään asennettu D-sarjan läpivienti. Yksittäinen kaapeli seinässä max 12,5 mm ja nipussa seinä 12,5 mm, välipohja 21,5 mm.
Jälkeenpäin porattuun reikään asennettu D-sarjan läpivienti. Yksittäinen kaapeli seinässä max 12,5 mm ja nipussa seinä 12,5 mm, välipohja 21,5 mm.

Tiedot läpivietävistä kaapeleista

Jotta pystymme valmistamaan oikeanlaisen valmisläpiviennin sähkökaapeleille, on tärkeää tietää kaapelinipun ulkohalkaisija sekä nipussa olevan suurimman yksittäisen kaapelin ulkohalkaisija

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa

Mikäli suunnittelussa ei hyödynnetä tietomallintamista, tulee riittävät läpivientimerkinnät tehdä manuaalisesti. Esimerkkimerkinnät varauspiirustuksia (”reikäkuvia”) varten sekä Sewatek-valmisläpivientien ”naamakuvat” ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-piirustukseen myös käyttämällä maksutonta ProdLib-tuotekirjasto-ohjelmaa.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa.
Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät elementtikuvissa.

Sewatek-läpivientien putki- ja sähkömerkinnät varaus- ja elementtipiirustuksissa

Reikäkuvien putkimerkinnät ja läpivientisymbolit ovat kopioitavissa merkintäohjeen dwg-versiosta. Merkinnät on mahdollista lisätä AutoCAD-ohjelmaan myös käyttämällä ilmaista ProdLib-kirjasto-ohjelmaa.

Sewatek-merkinnän tilalla voi käyttää esim. lyhyempää SWT-merkintää.

‍Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle.
‍Läpiviennin yhteydessä merkitty jokainen putkitieto läpiviennin kohdalle.
‍Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona.
‍Kaikki putkitiedot merkitty erillisenä tietona.
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.
‍Lämpöjohtonousujen merkintävaihtoehdot. Läpiviennin paikan merkitsemiseen voi käyttää yleisesti käytettyä reikävarausmerkintää.

Määrälaskenta

Sewatek auttaa määrälaskennassa. Tarkistamme pääasiassa taloteknisten tai rakennesuunnitelmien perusteella, minkälaista Sewatek-läpivientiä tarvitaan missäkin tilanteessa.

Erityisesti Sewatek-valmisläpivientien osalta on tärkeää, että tuotteet on merkitty oikein piirustuksiin.

Lämpöjohtonousujen läpivientitarpeet käyvät yleensä hyvin ilmi jo lämpöjohtopiirustuksista, mutta esimerkiksi S-sarjan seinäläpivientien osalta on suositeltavaa, että läpivientimerkinnät löytyvät varauspiirustuksista eli ns. reikäkuvista. Elementtitehtaat vaativat usein läpivientikappaleisiin elementtitunnukset, joten näissä tilanteissa teemme tarvelaskennan mieluiten elementtipiirustuksista, joissa läpiviennit siis on yksilöity jo putki-/kaapelitietoineen.

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.