Seinien lukusuunta samaksi LV- ja rakennesuunnittelijoille

Läpivientien merkitseminen ryhmänä

Esim. Sewatek KV18/LV18/LVK12 (Cu) L18.18 (Pex)

Miksi sama lukusuunta?

Jotta Sewatek-läpivientien suunnittelu ja myöhemmin asentaminen onnistuu, on erittäin tärkeää, että läpivientisarjan asennus tapahtuu oikein päin. Putkien järjestyksellä putkisarjoissa on merkitystä, sillä erikokoisille putkille valmistetaan erilaiset läpiviennit, ts. jokainen läpivienti on suunniteltu tietylle putkikoolle.

Asiaa helpottaa paljon, jos LV-suunnittelija ja rakennesuunnittelija katsovat seinää samasta suunnasta. Tällöin rakennesuunnittelija voi käyttää suoraan LV-suunnittelijan merkintöjä omissa piirustuksissaan.

Katsontasuunnan tulee ilmetä piirustuksista selkeästi, jotta tulkintavirhettä ei pääse tapahtumaan myöhemminkään esimerkiksi elementtitehtaalla.

Eri lukusuunta

Päinvastaisessa lukusuuntatilanteessa rakennesuunnittelijan olisi selkeintä

– kääntää Sewatek-läpivientien LV-merkinnät elementtiseinän katsontasuunnan mukaiseksi.

Tai

– merkitä mittaviiva läpivientiryhmän ensimmäisen läpiviennin kohdalle. Varmuuden vuoksi piirustukseen vielä merkitä, että lukusuunta mittaviivasta lähtien.

Tai

– merkitä jokainen putki erikseen.

Ohje seinien lukusuunnaksi

Suosittelemme kerrostalokohteissa lukusuunnaksi oletusarvoisesti aina käytävältä huoneistoon päin. Tällöin elementtien muottipinnat ovat kaikissa käytävän seinissä huoneiston sisälle päin.

Määrälaskennan ja asentamisen helpottamiseksi

  • varmuuden vuoksi kuvassa tulisi olla merkintä siitä, että läpiviennit luetaan mittaviivasta alkaen
  • tai merkinnät olisivat aina vasemmalta oikealle. Sovitaan lv- ja rakennesuunnittelijoiden kesken, kummalta puolelta seinää tarkastellaan.

Elementtitehtaiden työtä helpottaisi, jos:

  • putket olisi merkitty elementtipiirustukseen yksitellen
  • kuvan merkinnät olisivat luettavissa vasemmalta oikealle

Dokumentit

Löydät myös kaikki tarvittavat dokumentit verkkosivuiltamme.